Transporto priemonių suskystintų naftos dujų balionų patikra

UAB „Naftos dujos“ atlieka automobilių suskystintų naftos dujų (SND) balionų patikrinimus.

Automobilinių suskystintų naftos dujų balionų savininkai, pageidaujantys atlikti balionų techninės būklės patikrinimą, gali skambinti tel. +37061277511 arba atvykti į UAB  “Naftos dujos“ Algirdo g. 42, Mažeikiai.

Automobilio sukystintų naftos dujų balionas(-ai) turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ patvirtintus Techninius reikalavimus, kurių kodas – 1303

Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-172 Dėl valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 24 d. įsakymo Nr. 2b-227 „Dėl techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 52-2538), balionus tikrinti ir pratęsti jų eksploatacijos galiojimo laiką gali įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga. Tuo atveju, kai baliono techninė būklė patikrinta įgaliotos institucijos, žymenys apie kitą patikrinimo datą turi būti nurodyti identifikacinėje lentelėje ir patvirtinti patikrinimą atlikusios įmonės išduotu dokumentu.


Adresas:
Algirdo g.42, LT-89104 Mažeikiai
Kontaktinis telefonas: Tel. +370 612 77511